علت درد بعد از کشیدن دندان عقل پایین و درمان آن

درد بعد از کشیدن دندان عقل نهفته فک پایین و درمان آن

برخی از افراد بعد از کشیدن دندان عقل پایین دچار درد و ناراحتی می شوند، برای اینکه بدانیم چرا درد بعد از کشیدن دندان عقل پایین از دندان عقل بالا بیشتر است بایستی در ابتدا شرایط این دو دندان عقل را با یکدیگر مقایسه کنیم. پس در این مقاله که توسط تیم آموزشی دندانپزشکی کوروش […]

دریافت نوبت

تکمیل این فرم به منزله رزرو نهایی نوبت نبوده و کارشناسان ما پس از تماس با شما نوبت را ثبت خواهند کرد.

ساعات معاینه رایگان: از ساعت ۹ الی ۱۲ و از ساعت ۱۶ الی ۱۹