علل و درمان پوسیدگی ناشی از شیشه شیر

شیر دادن به کودکان شیرخوار در هنگام خواب می تواند منجر به پوسیدگی ناشی از شیشه شیر (Baby bottle tooth decay) در کودک شود. در این مقاله توصیه هایی آورده شده است که می توانید برای پیشگیری یا درمان پوسیدگی دندان شیرخوار انجام دهید. پوسیدگی ناشی از شیشه شیر (Baby bottle tooth decay) چیست؟ پوسیدگی […]

دریافت نوبت

تکمیل این فرم به منزله رزرو نهایی نوبت نبوده و کارشناسان ما پس از تماس با شما نوبت را ثبت خواهند کرد.

ساعات معاینه رایگان: از ساعت ۹ الی ۱۲ و از ساعت ۱۶ الی ۱۹